Bài viết

Cuộc đua săn bất động sản công nghiệp: từ nhà đầu tư đến chủ đầu tư

Nhu cầu đối với các tài sản công nghiệp Việt Nam được ghi nhận đang trong chu kỳ tăng nóng. Các nhà đầu tư để mắt đến phân khúc này bởi năng suất làm việc cao và chi phí lao động thấp ở Việt Nam.