<div> <p style="text-align: justify;"> <strong>Đất vùng ven tăng giá chóng mặt</strong></p> <p style="text-align: justify;"> Theo báo cáo tình hình thị trường bất động sản trong hai quý vừa qu...